องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
date_range ข่าวกิจกรรม
11 พฤศจิกายน 2564 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)รายใหม่ จำนวน 44 คน โดยมีนางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์...
9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้นำถุงยังชีพ จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบให้ นายสมคิด ดิษปาน อยู่บ้านเลขที่ 77/1 หมู่ที่ 2...
28 พฤศจิกายนนี้ อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะค่ะ
ท่านนายกชูศรี พงศ์อายุกูล นายก อบต.ภูมิ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม...
ท่านนายกชูศรี พงศ์อายุกูล นายก อบต.ภูมิ มอบหมายให้นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ...
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564...
นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร...
ท่านนายกชูศรี พงศ์อายุกูล ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกษตรอำเภอบางมูลนาก ร่วมมอบถุงยังชีพแก่คนพิการในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบให้นายอำนาจ ป้อมแช่ม 43/2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเขน...
 
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพข่าวกิจกรรม
15 กรกฎาคม 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ออกบริการฉีดพ่นยุงลายให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน
22 มิถุนายน 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
"ตู้ปันสุข" หน้าที่ทำการอบต.ภูมิวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาเจ้าหน้าที่จาก อบต.ภูมิและประชาชนหมู่ 2 ต.ห้วยเขน ร่วมบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ เพื่ออุปโภคและบริโภค เติมใส่ในตู้ปันสุขของเรา...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
language ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ