องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สถิติ sitemap
วันนี้ 140
เดือนนี้7,047
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)53,392
ทั้งหมด 280,000

date_range ข่าวกิจกรรม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2566
การป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
กิจกรรมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2566
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
ท่านนายกฯธีรศักดิ์ สินสวาท มอบหมายให้ ท่านรองนายกฯบุญเกิด นิลขาว พร้อมด้วย ท่านผู้ใหญ่ จำรอง นิลขาว ผญบ. ม.1 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก พนักงานส่วนตำบลภูมิ ร่วมกันมอบ อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย ให้แก่ นางยม...
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ 2023
 
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview5
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview5
การป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2566
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview5
โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview3
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและพนักงานอบต.ภูมิ ร่วมกิจกรรม “โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับอำเภอ” ณ สระหลวง หมู่ 4 ตำบลภูมิ [4 เมษายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลภูมิเพื่อนอเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [29 มีนาคม 2566]
15 กรกฎาคม 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ออกบริการฉีดพ่นยุงลายให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888

play_arrow วิดีโอประชาสัมพันธ์
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ