messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


สถิติ sitemap
วันนี้ 17
เดือนนี้2,958
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)73,192
ทั้งหมด 280,000

date_range ข่าวกิจกรรม
ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ รับทราบและเฝ้าระวัง ป้องกันการกินหมูดิบ เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้หูดับจำนวน 1 ราย
 
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์การหยุดส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี 2566/67
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Tour 360 ํ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
Do and Dont 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview24
แผนพัฒนาบุคลากร ปี2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview30
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview40

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview28

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและพนักงานอบต.ภูมิ ร่วมกิจกรรม “โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับอำเภอ” ณ สระหลวง หมู่ 4 ตำบลภูมิ[4 เมษายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลภูมิเพื่อนอเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[29 มีนาคม 2566]
15 กรกฎาคม 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ออกบริการฉีดพ่นยุงลายให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888

play_arrow วิดีโอประชาสัมพันธ์
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ