องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 5
สัปดาห์นี้2,630
เดือนนี้12,321
ปีนี้147,852
ทั้งหมด280,919

date_range ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565
กองสวัสดิการสังคมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน คนขอทาน
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ โดยนางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน...
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โทษของบุหรี่
ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
นายสิงหราช วงศ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร ประธานคณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของของแผ่นดินระดับจังหวัด พร้อมคณะกรรมการกองทุนแม่ นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอบางมูลนาก นางอารี จันทรคณา ...
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลห้วยเขน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการซ้อมและการประกวดแข่งขันของตัวแทนเด็กและเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลห้วยเขน ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน...
 
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview2
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview2
รายงานผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ครั้งที่่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview13
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview2
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview12
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview10
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่15/2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่14/2565
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพข่าวกิจกรรม
15 กรกฎาคม 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ออกบริการฉีดพ่นยุงลายให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน
22 มิถุนายน 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
"ตู้ปันสุข" หน้าที่ทำการอบต.ภูมิวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาเจ้าหน้าที่จาก อบต.ภูมิและประชาชนหมู่ 2 ต.ห้วยเขน ร่วมบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ เพื่ออุปโภคและบริโภค เติมใส่ในตู้ปันสุขของเรา...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
27/05/2565
27/05/2565
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
สน.บถ.
26/05/2565
27/05/2565
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กศ.
27/05/2565
27/05/2565
ขอเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565
[เอกสาร]
[เอกสาร]
กพส.
27/05/2565
27/05/2565
เปิดระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565
กศ.
26/05/2565
27/05/2565
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษา(เพิ่มเติม)โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ)สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กศ.
26/05/2565
27/05/2565
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ