messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
date_range ข่าวกิจกรรม
ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ รับทราบและเฝ้าระวัง ป้องกันการกินหมูดิบ เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้หูดับจำนวน 1 ราย
 
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์การหยุดส่งน้ำในฤดูแล้ง ปี 2566/67
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Tour 360 ํ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
Do and Dont 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview24
แผนพัฒนาบุคลากร ปี2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview30
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview40

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview28

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและพนักงานอบต.ภูมิ ร่วมกิจกรรม “โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับอำเภอ” ณ สระหลวง หมู่ 4 ตำบลภูมิ[4 เมษายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลภูมิเพื่อนอเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[29 มีนาคม 2566]
15 กรกฎาคม 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ออกบริการฉีดพ่นยุงลายให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน
 

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ