องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 253
เดือนนี้ 4,418
เดือนที่แล้ว 11,640
ทั้งหมด 74,596

insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพัน เรื่อง รู้ไว้ไม่ละเมิดกฎหมายทางหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประชาสัมพันไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประชาสัมพันแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประชาสัมพัน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 20 (ทั้งหมด 115 รายการ) 1 2 3 4 5 6
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
(นางชูศรี พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
(นางชูศรี พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ