องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
insert_drive_file การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการ
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แจ้งมติคณะรัฐมนตรี และประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2565/66
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติการณ์ของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ครั้งที่่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2565 (ครั้งที่่ 11) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2565 (ครั้งที่่ 10) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ครั้งที่่ 9) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 251 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13