องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(แจงนับ)
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ ตำแหน่งนายช่างฯ อบต.ภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
photo ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ครั้งที่่ 7) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศจังหวัดพิจิตร การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างถนนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ครั้งที่่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่15/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่14/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพลงรำวงชาละวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file กำหนดเกณฑืกลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2564/65 รอบที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพลง รำวงชาละวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ขอความร่วมมือในการรณรงค์ หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 226 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12