องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 313
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายใน ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 34/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 32/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 34 |
photo พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
1 - 20 (ทั้งหมด 133 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ