องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ครั้งที่่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2565 (ครั้งที่่ 11) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2565 (ครั้งที่่ 10) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ครั้งที่่ 9) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แผนผังเส้นทางน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ครั้งที่่ 8) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่23/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่22/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(แจงนับ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ ตำแหน่งนายช่างฯ อบต.ภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 69
photo ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ครั้งที่่ 7) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 241 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13