messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
school แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 305
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 119
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 109
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 101
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ