องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 40
เมื่อวาน 369
เดือนนี้ 3,321
เดือนที่แล้ว 6,467
ทั้งหมด 35,638

star สภาพทั่วไป

สภาพทางสังคม


          การศึกษา

มีโรงเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

   1) โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน )                 

   2) โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา (หยุดสอนชั่วคราวเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนน้อย)

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง ได้แก่

              1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนภูมิวิทยา                   

              2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอำเภอบางมูลนาก                       

การสาธารณสุข

   1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิ              จำนวน   1  แห่ง

             2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเขน        จำนวน   1  แห่ง

          วัดมีจำนวน   3    แห่ง    ได้แก่                                

          1. วัดบางลำภู     หมู่ที่   1  ต.ภูมิ

          2. วัดหนองเต่า    หมู่ที่   3  ต.ภูมิ

          3. วัดห้วยเขน     หมู่ที่   3  ต.ห้วยเขน

          การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

         - กลุ่มอาชีพ(หมู่ 2 ตำบลห้วยเขน)                     1        กลุ่ม

         - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 2 ตำบล                         10      กลุ่ม

          ประเพณีและงานประจำปี

          1. จัดงานประเพณีวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ฯลฯ

2. งานศาลเจ้าห้วยเขน

          3. งานสักการะพ่อตาพระธรรมยา (อดีดเจ้าเมืองภูมิ)

28 สิงหาคม 2563
สภาพทั่วไป

สภาพทางสังคม

          การศึกษา

มีโรงเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

   1) โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน )                 

   2) โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา (หยุดสอนชั่วคราวเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนน้อย)

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง ได้แก่

              1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนภูมิวิทยา                   

              2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอำเภอบางมูลนาก                       

การสาธารณสุข

   1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิ              จำนวน   1  แห่ง

             2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเขน        จำนวน   1  แห่ง

          วัดมีจำนวน   3    แห่ง    ได้แก่                                

          1. วัดบางลำภู     หมู่ที่   1  ต.ภูมิ

          2. วัดหนองเต่า    หมู่ที่   3  ต.ภูมิ

          3. วัดห้วยเขน     หมู่ที่   3  ต.ห้วยเขน

          การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

         - กลุ่มอาชีพ(หมู่ 2 ตำบลห้วยเขน)                     1        กลุ่ม

         - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 2 ตำบล                         10      กลุ่ม

          ประเพณีและงานประจำปี

          1. จัดงานประเพณีวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ฯลฯ

2. งานศาลเจ้าห้วยเขน

          3. งานสักการะพ่อตาพระธรรมยา (อดีดเจ้าเมืองภูมิ)

28 สิงหาคม 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางชูศรี  พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ