องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
star สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
การศึกษา มีโรงเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 1) โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน ) 2) โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา (หยุดสอนชั่วคราวเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนน้อย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนภูมิวิทยา 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอำเภอบางมูลนาก การสาธารณสุข 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิ จำนวน 1 แห่ง 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเขน จำนวน 1 แห่ง วัดมีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. วัดบางลำภู หมู่ที่ 1 ต.ภูมิ 2. วัดหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต.ภูมิ 3. วัดห้วยเขน หมู่ที่ 3 ต.ห้วยเขน การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - กลุ่มอาชีพ(หมู่ 2 ตำบลห้วยเขน) 1 กลุ่ม - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 2 ตำบล 10 กลุ่ม ประเพณีและงานประจำปี 1. จัดงานประเพณีวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ฯลฯ 2. งานศาลเจ้าห้วยเขน 3. งานสักการะพ่อตาพระธรรมยา (อดีดเจ้าเมืองภูมิ)