องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 215
star สภาพทั่วไป
สภาพทางสังคม
การศึกษา มีโรงเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 1) โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน ) 2) โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา (หยุดสอนชั่วคราวเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนน้อย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนภูมิวิทยา 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอำเภอบางมูลนาก การสาธารณสุข 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิ จำนวน 1 แห่ง 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเขน จำนวน 1 แห่ง วัดมีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. วัดบางลำภู หมู่ที่ 1 ต.ภูมิ 2. วัดหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต.ภูมิ 3. วัดห้วยเขน หมู่ที่ 3 ต.ห้วยเขน การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - กลุ่มอาชีพ(หมู่ 2 ตำบลห้วยเขน) 1 กลุ่ม - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 2 ตำบล 10 กลุ่ม ประเพณีและงานประจำปี 1. จัดงานประเพณีวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ฯลฯ 2. งานศาลเจ้าห้วยเขน 3. งานสักการะพ่อตาพระธรรมยา (อดีดเจ้าเมืองภูมิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888