องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 300
group ฝ่ายสภา
-ว่าง-
ประธานสภา อบต.
-ว่าง-
ประธานสภา อบต.
-ว่าง-
รองประธานสภา อบต.
-ว่าง-
รองประธานสภา อบต.
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 3 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 3 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 5 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 5 ต.ภูมิ
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 3 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 3 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 5 ต.ห้วยเขน
-ว่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 5 ต.ห้วยเขน
-วง่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 5 ต.ห้วยเขน
-วง่าง-
สมาชิกอบต.หมู่ 5 ต.ห้วยเขน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ