องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 248
group ฝ่ายสภา
นายประเทือง โสภา
ประธานสภา อบต.
โทร : 084-5232782
นายประเทือง โสภา
ประธานสภา อบต.
โทร : 084-5232782
นายเชาวรัตย์ นิลขาว
รองประธานสภา อบต.
โทร : 089-7619285
นายเชาวรัตย์ นิลขาว
รองประธานสภา อบต.
โทร : 089-7619285
นายธนกร เอี่ยมจุ้ย
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ภูมิ
โทร : 064-4079980
นายธนกร เอี่ยมจุ้ย
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ภูมิ

โทร : 064-4079980
นายวินัย จันทรคณา
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ภูมิ
โทร : 065-0294505
นายวินัย จันทรคณา
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ภูมิ

โทร : 065-0294505
นายวินิช แพรศรีทอง
สมาชิกอบต.หมู่ 3 ต.ภูมิ
โทร : 086-2053391
นายวินิช แพรศรีทอง
สมาชิกอบต.หมู่ 3 ต.ภูมิ

โทร : 086-2053391
นางสาววิรัญชนา คล้ายจริง
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ภูมิ
โทร : 082-0288135
นางสาววิรัญชนา คล้ายจริง
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ภูมิ

โทร : 082-0288135
นายประเทือง โสภา
สมาชิกอบต.หมู่ 5 ต.ภูมิ
โทร : 084-5232782
นายประเทือง โสภา
สมาชิกอบต.หมู่ 5 ต.ภูมิ

โทร : 084-5232782
นายเชาวรัตน์ นิลขาว
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ห้วยเขน
โทร : 089-7619285
นายเชาวรัตน์ นิลขาว
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ห้วยเขน

โทร : 089-7619285
นางสาวจริยา สินประเสริฐรัตน์
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ห้วยเขน
โทร : 087-1957992
นางสาวจริยา สินประเสริฐรัตน์
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ห้วยเขน

โทร : 087-1957992
นายนที บุญอินทร์
สมาชิกอบต.หมู่ 3 ต.ห้วยเขน
โทร : 088-1444953
นายนที บุญอินทร์
สมาชิกอบต.หมู่ 3 ต.ห้วยเขน

โทร : 088-1444953
นางใกล้รุ่ง สุริโย
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ห้วยเขน
โทร : 089-5689388
นางใกล้รุ่ง สุริโย
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ห้วยเขน

โทร : 089-5689388
นายเสน่ห์ บัวทุ่งน้อย
สมาชิกอบต.หมู่ 5 ต.ห้วยเขน
โทร : 090-6815533
นายเสน่ห์ บัวทุ่งน้อย
สมาชิกอบต.หมู่ 5 ต.ห้วยเขน

โทร : 090-6815533
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888