messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group ฝ่ายสภา
นายประเทือง โสภา
ประธานสภา อบต.
โทร : 084-5232782
นายเชาวรัตย์ นิลขาว
รองประธานสภา อบต.
โทร : 089-7619285
นายธนกร เอี่ยมจุ้ย
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ภูมิ
โทร : 064-4079980
นายวินัย จันทรคณา
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ภูมิ
โทร : 065-0294505
นายวินิช แพรศรีทอง
สมาชิกอบต.หมู่ 3 ต.ภูมิ
โทร : 086-2053391
นางสาววิรัญชนา คล้ายจริง
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ภูมิ
โทร : 082-0288135
นางสาวจริยา สินประเสริฐรัตน์
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ห้วยเขน
โทร : 087-1957992
นายนที บุญอินทร์
สมาชิกอบต.หมู่ 3 ต.ห้วยเขน
โทร : 088-1444953
นางใกล้รุ่ง สุริโย
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ห้วยเขน
โทร : 089-5689388
นายเสน่ห์ บัวทุ่งน้อย
สมาชิกอบต.หมู่ 5 ต.ห้วยเขน
โทร : 090-6815533

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ