องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 กองสวัสดิการสังคม โดยนางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลภูมิ โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อคัดเลือก ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร ที่หมดวาระเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 จำนวน 11 ราย และให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลภูมิ เสนอโครงการที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วตำบลภูมิ
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม