องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
กองสวัสดิการสังคมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน คนขอทาน
รายละเอียด : กองสวัสดิการสังคม โดยนางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวจริยา สินประเสริฐรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเขน และนางสาวรัชฏาภรณ์ สินประเสริฐรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเขน ได้นำถุงยังชีพ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร มอบให้ นายกรรนิพพานนัณช์ วะลีมงคลชัย อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่่งเป็นบุคคลไร้ที่พึ่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป.
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม