องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : กองสวัสดิการสังคม โดยนางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้จัดอบรมการทำน้ำพริกผัด และน้ำพริกกากหมู ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้ฝึกทักษะทางด้านอาชีพเสริม สร้างโอกาสด้านรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ต่อไป.
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม