องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 32
11 พฤศจิกายน 2564 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)รายใหม่ จำนวน 44 คน โดยมีนางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1.การดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ 2.การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 3.การดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4.การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5.การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับผู้สูงอายุ/คนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 6.ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (จำนวน 3,000.-บาท) 7.การต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว/เด็กและสตรี เพื่อทราบถึงระเบียบในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ