องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการเสริมสร้างความรักความสมัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก
รายละเอียด : นายธีรศักดิ์ สินสวาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ มอบหมายให้ นายบุญเกิด นิลขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย พัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีประชาชน จาก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และนักเรียน จาก โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก (วัดห้วยเขน) เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว จำนวน 60 คน.
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม