องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการเสริมสร้างความรักความสมัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก
รายละเอียด : นายธีรศักดิ์ สินสวาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย พัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โดยมีประชาชน จาก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว จำนวน 60 คน.
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม