องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95
ท่านนายกชูศรี พงศ์อายุกูล นายก อบต.ภูมิ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางสาหร่าย ฉิมฉุย อยู่บ้านเลขที่ 46/2 หมู่ที่ 3 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2.นายอำนาจ ป้อมแช่ม 43/2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของผู้พิการ และคนพิการมีสิทธิเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐในเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เนื่องจากคนพิการมีข้อจำกัดในการชีวิตประจำวัน การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจะทำให้สภาพที่อยู่อาศัยมีความสอดคล้องกับสมรรถนะและความต้องการของคนพิการทำให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในที่อยู่อาศัย ได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดการพัฒนาสมรรถนะในการใช้ชีวิต นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพ
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888