องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลห้วยเขน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการซ้อมและการประกวดแข่งขันของตัวแทนเด็กและเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลห้วยเขน ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 - 25 มีนา คม 2565 เพื่อหาตัวแทนระดับภาค (ภาคเหนือ) เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับประเทศต่อไป.
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม