องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ โดยนางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 "กิจกรรมการประกอบอาหาร" เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพให้เด็กและเยาวชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป.
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม