องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 201
นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 5 ต.ห้วยเขน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ภูมิ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือบ้านเด็กยากไร้ ดังนี้ 1.เด็กหญิงณัฐณิชา นิลขาว 39/1 ม.1ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2.เด็กชายกิติภูมิ ฤทธิ์อ้น 9 ม 5 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 3.เด็กชายอัศนัย ภูศรีวิลาส 72 ม.5 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 4.เด็กหญิงเนตรนภาพร ฉิมจิ๋ว 121 ม.5 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งมีฐานะยากจน โดยมอบเงินสงเคราะห์เด็กยากไร้ พร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888