ชื่อเรื่อง : แจ้งมติคณะรัฐมนตรี และประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2565/66

ชื่อไฟล์ : X4JFrw8Thu103301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้