ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง