ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล สถานที่เลือกตั้ง ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง