ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง