ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถกระเช้า(รถบรรทุกกระบะเหล็ก)ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๙๘๑ พิจิตร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๖๐-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง