ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง