ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาค่าแรงปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง