ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota Vigo หมายเลขทะเบียน กง ๗๖๖๐ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง