ชื่อเรื่อง : ซื้อสมุกปกแข็งมุมมัน ขนาด ๔/๑๕๐/๘๐g. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง