ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน กจ ๖๒๕๘ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง