ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง