ชื่อเรื่อง : ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุ ๒๐ ก.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง