ชื่อเรื่อง : ตลับหมึกสีดำ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๔-๐๐๐๕