ชื่อเรื่อง : ซื้อห่วงผ้ายืดคละสี (ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้นำสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง