ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง