ชื่อเรื่อง : จ้างทำพานพุ่มดอกไม้ จำนวน ๒ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง