ชื่อเรื่อง : ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. จำนวน ๑๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง