ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ยี่ห้อ Hino ทะเบียนหมายเลข ๘๑-๗๙๘๑ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๖๐-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง