ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford หมายเลขทะเบียน กค ๓๕๗๑ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง