ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง ขนาด ๒.๕๐ x ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง