ชื่อเรื่อง : จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน (จำนวน ๑๑๐ คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง