ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์หน่วยพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินยี่ห้อ Toyota Vigo หมายเลขทะเบียน กง ๗๖๖๐ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง