ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายางและป้ายไวนิล กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง