ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดไทยจิตรดา สีขาวโอโม่ จามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง