ชื่อเรื่อง : จ้างทำอาหารตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง