ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง