ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Nissan navara หมายเลขทะเบียน กจ ๖๒๕๘ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง