ชื่อเรื่อง : จ้างถมดินและซ่อมแซมถนนที่เกิดการกัดเซาะของกระแสน้ำ จากท่อบล็อก ถึงบ้ายนายธนิต ศรีหุ่น หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร(ตามประมาณการที่ อบต.ภูมิกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง