ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล (เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง