ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-๕๗๓๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง