messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
find_in_page รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40
find_in_page รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 48
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน ม.ค. ๖๕ - เดือน มี.ค. ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 106
การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 125
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ต.ค. ๖๔ - เดือน ธ.ค. ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 84
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน ก.ค. ๖๔ - เดือน ก.ย. ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 142
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เม.ย. ๖๔ - เดือน มิ.ย. ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 204
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน ม.ค. ๖๔ - เดือน มี.ค. ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 235
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ต.ค. ๖๓ - เดือน ธ.ค. ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 223
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 253
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน ก.ค. ๖๓ - เดือน ก.ย. ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 203
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เม.ย. ๖๓ - เดือน มิ.ย. ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 234
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน ม.ค. ๖๓ - เดือน มี.ค. ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 225
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ต.ค. ๖๒ - เดือน ธ.ค. ๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 204
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน ก.ค. ๖๒ - เดือน ก.ย. ๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 350
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เม.ย. ๖๒ - เดือน มิ.ย. ๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 350
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน ม.ค. ๖๒ - เดือน มี.ค. ๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 338
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ต.ค. ๖๑ - เดือน ธ.ค. ๒๕๖๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 353
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ