messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายเจริญ เอี้ยงลี่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
นายน้อย บัวทุ่งน้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
นายบุญเกิด นิลขาว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 062-4140414

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ