messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
camera_alt ภาพข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารและพนักงานอบต.ภูมิ ร่วมกิจกรรม “โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับอำเภอ” ณ สระหลวง หมู่ 4 ตำบลภูมิ[4 เมษายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลภูมิเพื่อนอเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[29 มีนาคม 2566]
15 กรกฎาคม 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ออกบริการฉีดพ่นยุงลายให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน
22 มิถุนายน 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
"ตู้ปันสุข" หน้าที่ทำการอบต.ภูมิวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาเจ้าหน้าที่จาก อบต.ภูมิและประชาชนหมู่ 2 ต.ห้วยเขน ร่วมบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ เพื่ออุปโภคและบริโภค เติมใส่ในตู้ปันสุขของเรา...
27 พฤษภาคม 2563 ท่านนายกชูศรี พงศ์อายุกูล / บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร มอบนมผงเด็ก ให้กับเด็กอายุ 1 ปี - 3 ปี จำนวน 6 ราย
ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิได้จัดสถานที่ไว้สำหรับแบ่งปันเครื่องอุปโภคและบริโภคสำหรับผู้ขาดแคลนของคนตำบลภูมิและห้วยเขน ในช่วงสถานการณ์ โควิด 2019 สำหรับประชาชนท่านใดที่ต้องการสิ่งของเครื่องใช้...
14 พฤษภาคม 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ท่านนายกชูศรี พงษ์อายุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้มอบหมายให้ นางศิริกานดา ยี่หล่ำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม...
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 34 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ