องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
camera_alt ภาพข่าวกิจกรรม
15 กรกฎาคม 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ออกบริการฉีดพ่นยุงลายให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน
22 มิถุนายน 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
"ตู้ปันสุข" หน้าที่ทำการอบต.ภูมิวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาเจ้าหน้าที่จาก อบต.ภูมิและประชาชนหมู่ 2 ต.ห้วยเขน ร่วมบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ เพื่ออุปโภคและบริโภค เติมใส่ในตู้ปันสุขของเรา...
27 พฤษภาคม 2563 ท่านนายกชูศรี พงศ์อายุกูล / บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร มอบนมผงเด็ก ให้กับเด็กอายุ 1 ปี - 3 ปี จำนวน 6 ราย
ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิได้จัดสถานที่ไว้สำหรับแบ่งปันเครื่องอุปโภคและบริโภคสำหรับผู้ขาดแคลนของคนตำบลภูมิและห้วยเขน ในช่วงสถานการณ์ โควิด 2019 สำหรับประชาชนท่านใดที่ต้องการสิ่งของเครื่องใช้...
14 พฤษภาคม 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ท่านนายกชูศรี พงษ์อายุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้มอบหมายให้ นางศิริกานดา ยี่หล่ำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ท่านนายกชูศรี พงษ์อายุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้มอบหมายให้ นางศิริกานดา ยี่หล่ำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม...
วันที่ 23 เมษายน 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.ภูมิ ร่วมกับ อบจ.พิจิตร / นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลบางมูลนาก / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเขน / กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยเขน...
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 32 รายการ)