องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 74
เมื่อวาน 195
เดือนนี้ 3,738
เดือนที่แล้ว 6,902
ทั้งหมด 36,268

group สำนักปลัด

นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
นางสาวอัมพร สีบุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วตำบลภูมิ
นางสาวอัมพร สีบุ
รองปลัดองค์การบริหารส่วตำบลภูมิ
นางสาวธาริณี จุลอุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธาริณี จุลอุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายภิญโญ มูลตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายภิญโญ มูลตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายปฐมนพดล พันธ์ใจธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายปฐมนพดล พันธ์ใจธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอาจรีย์ มาลา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ปก./ชก.)
นางสาวอาจรีย์ มาลา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ปก./ชก.)
-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก./ชก.)
-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก./ชก.)
-ว่าง-
นิติกร (ปก./ชก.)
-ว่าง-
นิติกร (ปก./ชก.)
นายพงษ์พันธ์ สงวนสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพงษ์พันธ์ สงวนสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
นางสมัย สุวรรณรัฐ
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นางสมัย สุวรรณรัฐ
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นายวราชัย ยังแช่ม
พนักงานขับรถยนต์
นายวราชัย ยังแช่ม
พนักงานขับรถยนต์
นายสุเทพ พรหมจันทร์
นักการภารโรง
นายสุเทพ พรหมจันทร์
นักการภารโรง
นายธนพัฒน์ ธุระกิจ
นักการภารโรง
นายธนพัฒน์ ธุระกิจ
นักการภารโรง
นางสาวเกษราภรณ์ หนูโชติ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ)
นางสาวเกษราภรณ์ หนูโชติ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ)
นางสาวจีราภรณ์ ทองอุบล
คนงานทั่วไป
นางสาวจีราภรณ์ ทองอุบล
คนงานทั่วไป
นายสุนันท์ จันทมาศ
พนักงานหน่วยกู้ชีพ(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
นายสุนันท์ จันทมาศ
พนักงานหน่วยกู้ชีพ(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
นายเกียรติศักดิ์ จุ้ยวงศ์
พนักงานหน่วยกู้ชีพ(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
นายเกียรติศักดิ์ จุ้ยวงศ์
พนักงานหน่วยกู้ชีพ(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
นายบุญสม วันโม้
พนักงานหน่วยกู้ชีพ(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
นายบุญสม วันโม้
พนักงานหน่วยกู้ชีพ(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
นางสาวกมลรัตน์ สิงห์โท
พนักงานหน่วยกู้ชีพ(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
นางสาวกมลรัตน์ สิงห์โท
พนักงานหน่วยกู้ชีพ(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางชูศรี  พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ